Betalinger

Ved kontingentbetalinger er det lettest for administrationen, at man benytter sig af FI-71 kortbetaling med de overførselsnumre, der står på fakturaen.

 

Ved andre former for betalinger f.eks. boldkøb, gæstebetalinger ved baneleje eller andet, hvor der ikke bliver udsendt en speciel faktura, kan man benytte: 

Svendborg Tennisklub Mobile Pay : 91573      eller      Svendborg Tennisklubs konto:  Fynske Bank 0815 – 81 70 038 801

 

Kontingentsatser for sommer 2020

 

 

Svendborg tennisklub vil gerne aktivere alle aldersgrupper og hele familien, derfor har vi disse meget fordelagtige kontingentsatser :

Ved indmelding efter 1.juli aftales kontingentet særskilt med formanden.

 

Kontingenttype Beskrivelse Pris
     
Senior Er fyldt 25 år d. 30. april eller tidligere kr.900
Unge  Er fyldt 18 d. 1. maj men ikke 25 år d. 30. april kr.650
Introduktionspris for nye unge Hvis de ikke har spillet tennis tidligere kr.350
Junior Er ikke fyldt 18 år d. 1. maj kr.500
Introduktionspris for nye juniorer Hvis de ikke har spillet tennis tidligere kr.250
Familie For hele husstanden kr.1950
Ældre tennis Begrænset spilletid mandage og torsdage 10-12 kr.500
Formiddagstennis Hverdage frem til kl.14.00  kr.600
Long Distance Medlemskabet aftales særskilt med formanden kr.300

 

Kontingentet indbetales på klubbens konto i Fynske Bank:  0815 – 8170038801,

Med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, tlf og email-adresse.

 

 

Indendørs tennis  i Svendborg Tennishal 2019-2020