Kontingentsatser for sommertennis 2021:

Kontingenttype Beskrivelse Pris
     
Senior Er fyldt 26 år d. 1. maj kr.750
Unge  Er fyldt 18 år men ikke 26 år d. 1. maj  kr.600
Junior Er ikke fyldt 18 år d. 1. maj kr.500
Familiekontingent For familien med hjemmeboende børn kr.1800
Gæstekontingent Aftales særskilt med formand  

 

 

Kontingentet indbetales på klubbens konto i Fynske Bank:  0815 – 8170038801,

Med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, tlf og email-adresse.